พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET ให้กับนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. - 16.00 น. )

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ได้จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET  ให้กับนักเรียน ม.3 , ม.6  
จำานวน 5 วัน  ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 โดยได้รับความอนุเคระห์สนับสนุนวิทยากรจาก สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  ทั้งนี้มีนักเรียน จาก รร.ท่าขอนยางพิทยาคม และ รร.ศรีสุขพิทยาคม เข้าร่วม 


เข้าชม 29  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561