อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

กิจกรรม วันครู ประจำปี 2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ได้กำหนดจัดงาน วันครู ปี 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  
    โดยมีกิจกรรม  พิธีเจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป  พิธีรำลึกึงบูรพาจารย์   พิธีมอบโล่ และเกียรคิบัตร
เชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานในรอบปี 2560 ของหน่วยงานต่างๆ    รวมทั้งกิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ของครูโรงเรียนต่างๆ ด้วย ในภาคบ่าย

 


เข้าชม 27  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561