อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 - 16.00 น. )

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม


เข้าชม 27  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561