[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/10/2506
อายุ : 
59
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
1/111 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 
44000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0817685502
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท