[ jakkaphong303 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
จักรพงศ์ คำหวาน
ชื่อเล่น : 
ต้น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/5/2546
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
cr7tonten123@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านท่าขอนยาง เลขที่ 30 หมู่ 4
อำเภอ : 
กันทรวิชัย
จังหวัด : 
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 
44150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0628126908
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น