[ Wry_ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วรัญญู ราชวงษ์
ชื่อเล่น : 
กาฟิวส์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/4/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
garfield230448@gmail.com  
ที่อยู่ : 
511/73
อำเภอ : 
กันทรวิชัย
จังหวัด : 
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 
44150
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น