ชื่อ - นามสกุล :นายปราการ ไชยรส
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0910642697
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ