ชื่อ - นามสกุล :นายจรัญ สร้างอำไพ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(รก.)
หน้าที่หลัก :บริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0818721911
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกิจการนักเรียน