หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พี่สู่น้อง ผลิตสื่อสัญจร เพื่อการเตรียมความพร้อมของวัยรุ่นไทย
โดย : dol
อ่าน : 1488
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สื่อสารมวลชน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมโครงการ “พี่สู่น้อง ผลิตสื่อสัญจร เพื่อการเตรียมความพร้อมของวัยรุ่นไทย
สู่ยุค Thailand 4.0” ให้กับ นักเรียม ม.6/1และ ม.6/2 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1  กลุ่มสาระฯ  ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. ท่านรองฯ และคณะครูทุกท่านที่เสียสละร่วมพิธีเปิด และขอเวลาเรียนกับครูประจำวิชาให้นักเรียนด้วยครับ  ขอบคุณครับ