หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จัดอบรมขยายผล การใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 4.0 เมื่อวันที่ 9,10,31 ต.ค.2561
โดย : admin
อ่าน : 2031
พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รร.ท่าขอนยางพิทยาคม  จัดอบรมขยายผล การใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 4.0 ให้คณะครู เมื่อวันที่ 9,10,31 ต.ค.2561     เพื่อให้ครูสามารถใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้  รวมทั้งให้เกิดความสะดวก  และประหยัด เวลา และงบประมาณ ในเรื่องของการบริหารบุคคล  ลดการใช้กระดาษ  ทั้งนี้คุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา  สอดคล้องกับนโยบาย  ประเทศไทย 4.0  ของรัฐบาล