หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 1242
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

https://forms.gle/5WDczzQfBMkbS28RA

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563